26 Eylül 2016 Pazartesi 21:58

Şanlıurfa Nüfusu

Şanlıurfa, nüfusu hızlı artan bir şehirdir. Türkiye'de yıllık ortalama nüfus artış hızı 2000 yılı sayımlarına göre 018,3 iken, Şanlıurfa'da 036,1 olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılı nüfus sayımına göre büyüklük sırasında 9. sıraya yükselmiştir. Türkiye'de nüfus yoğunluğu 73 iken, Şanlıurfa'da 54 kişidir. Şanlıurfa'nın nüfusu 1997 yılında 1.001.455 kişi iken 2000 yılında 1.436.956 kişi olmuştur. (DİE 2002 Yıllığı)

Yerleşme:

Şanlıurfa'da 1 adet merkez ilçe olmak üzere 11 adet ilçe, 1066 köy 1625  köyaltı yerleşmesi bulunmaktadır. Ayrıca 27 adet belediye teşkilatı vardır. Nüfusun ı 55' i şehirlerde ı 45’i ise köylerde yaşamaktadır. (DİE 2002 Yıllığı)

Yerleşmelerde daha çok mahalli imkânlar ve iklim önemli rol oynamaktadır. Köy yerleşmeleri  genellikle topludur. Kullanılan yapı malzemesi  ve mesken tipleri iklim ve çevrenin etkisi altındadır.

Karacadağ ve civarında karataş denilen (Bazalt), Harran’da ve civarında kerpiç, merkezde ise kesmetaş (Kalsiyum Karbonat) yapı malzemesi olarak meskenlerde kullanılır. Şanlıurfa evlerinin mimarisi değişik bir özellik gösterir. Harran ve civarında kerpiçten yapılan kubbeli evler, şehir merkezinde bulunan avlulu, düz damlı evler   muhteşem mimarlık örneği olarak dünyaca ünlüdür.

Son yıllarda her ne kadar modern yapı malzemeleri kullanılmaya başlanmışsa da, hızlı nüfus artışı nedeniyle, gecekondulaşma en önemli bir problem haline gelmiş ve şehir merkezinin ı 65’i gecekondulaşmıştır.

Şanlıurfa, eski kara kütlesi olan S.Arabistan platformunun  kuzey bölümleri ile Güneydoğu Torosların  orta kısmının güney etekleri arasında yer almaktadır. Senklinaller ve Antiklinaller arasında geniş ovalar bulunur. Şanlıurfa arazisi 60,4 dalgalı,  22 dağlık,  16,3 ova, 1,3 plato karakteri göstermektedir. Şanlıurfa'nın  kuzeyinde  değişik yükseltide dağ ve tepeler yer alır. Bu dağlardan en önemlisi sönmüş bir yanardağ olan ve Şanlıurfa’nın en yüksek noktası olan Karacadağ'dır. (Bay Tepe, Mirinmir Tepe 1938 m).